Časovi pjevanja

Datum objave

30.11.2019 09:43

Imate li prethodnog iskustva?

Bez formalnog obrazovanja, sam/a sam učio/la pjevanje

Znate li čitati notni sistem?

Ostalo: Vise ne nego da

Koliko imate godina?

18 - 25 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Ostalo: Po dogovoru

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je