Servisiranje sistema tehničke zaštite

Datum objave

04.12.2019 15:28

Koju vrstu sistema je potrebno servisirati?

Ostalo: Ptreban radnik na montaži sistema tehničke zaštite,

Molimo opišite detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Tražimo radnika za izradu instalacija i ugradnju sistema tehničke zaštite, zasnivanje radnog odnosa u frimi Unilab d.o.o. Sarajevo

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Prijavu možete uraditi putem e mila unilab@unilab.ba ili na telefon 061/263-047