Časovi iz italijanskog jezika

Datum objave

09.12.2019 18:34

Starosna dob

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja italijanskog jezika?

Osnovno znanje

Kojim danima želite pohađati časove?

Utorak, Četvrtak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u mom domu,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je