Škola gitare

Datum objave

09.12.2019 23:12

Koliko imate godina?

10 - 15 godina

Znate li čitati notni sistem?

Da

Imate li prethodno formalno obrazovanje (iskustvo)?

2 - 3 godine

Posjedujete li svoju gitaru?

Da, posjedujem svoju gitaru

Kojim danima želite pohađati školu?

Utorak, Četvrtak,

U koje vrijeme želite pohađati školu?

Ostalo: ,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno