Popravak šporeta

Datum objave

10.12.2019 21:46

Koju vrstu šporeta posjedujete?

Šporet na plin

Koju vrstu problema imate?

Ne mogu da ga uključim,

Koji dio je potrebno popraviti?

Ostalo: ne drži bimetal

Da li ste u mogućnosti obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Da, ali uz pomoć stručnjaka

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je