Škola klavira

Datum objave

11.12.2019 02:31

Koliko godina imate?

25 - 35 godina

Imate li prethodno formalno obrazovanje (iskustvo)?

Bez iskustva

Znate li čitati notni sistem?

Ne

Koji dani Vam najviše odgovaraju?

Subota, Nedjelja,

Koje vrijeme Vam najviše odgovara?

Od 9 - 12 h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je