Popravak frižidera i rashladnih vitrina

Datum objave

12.12.2019 09:07

Koja vrsta problema je u pitanju?

Frižider / rashladna vitrina ne radi,

Koja vrsta frižidera / rashladne vitrine je u pitanju?

Poslužna rashladna vitrina

Koliko dugo problem postoji?

Odnedavno

Da li ste u mogućnosti obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Da, uz pomoć stručnjaka

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Poslovni prostor

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Koja vrsta problema je u pitanju?Vaša adresa / lokacija

Ostalo: rashl.vitrina se zagrijava,

Koja vrsta frižidera / rashladne vitrine je u pitanju?

Poslužna rashladna vitrina

Koliko dugo problem postoji?

Ostalo: od jutros

Da li ste u mogućnosti obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Da, uz pomoć stručnjaka

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Poslovni prostor

Kada Vam treba odabrana usluga?

12-12-2019