Popravak i restauracija namještaja

Datum objave

13.12.2019 21:36

Od kojih materijala je Vaš namještaj?

Drvo,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak slomljenog namještaja,

Imate dodati još neke informacije?

,

Broj predmeta koje je potrebno popraviti / restaurirati

1,

Koju vrstu namještaja je potrebno popraviti ili restaurirati?

Sofa,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,