Servis i popravak TV-a

Datum objave

14.12.2019 13:15

Koju vrstu problema imate?

Ostalo: TV "GRUNDIG"kupljen 2012.g.problemi sa tonom,

Koje marke je Vaš televizor?

Ostalo: "GRUNDIG"kupljen 2012.g.

Koju vrstu televizora posjedujete?

LCD

Veličina televizora (u inčima)

37 do 44 inča

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Problem sa tonom