Časovi pjevanja

Datum objave

14.12.2019 21:25

Imate li prethodnog iskustva?

Bez formalnog obrazovanja, sam/a sam učio/la pjevanje

Znate li čitati notni sistem?

Ne

Koliko imate godina?

18 - 25 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Nemam.