Čišćenje peći i kotlova (servis)

Datum objave

21.12.2019 14:34

Za koju vrstu objekta je potrebna usluga?

Poslovni objekat

Za šta je potrebno čišćenje?

Mehaničko i/ili hemijsko čišćenje kotlova od 250 do 400 kw , Mehaničko i/ili hemijsko čišćenje kotlova do 400 kw,

Koliko peći je potrebno očistiti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno očistiti kotao od kamenca.