Pisanje web sadržaja

Datum objave

22.12.2019 21:39

Vrsta projekta

Ostalo: Članci o automobilima,

Obim projekta

Usluga na duži vremenski period

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potreban vrstan poznavaoc automobila i engleskog jezika za pisanje članaka o automobilima na emgleskom jeziku.