Servis i održavanje septičkih jama

Datum objave

24.12.2019 09:38

Koliko osoba ima u Vašem domaćinstvu?

1

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pražnjenje tenka

Koju vrstu problema imate?

Problem sa cijevima i odvodom

Vrsta septičke jame

Septička jama sa kanalizacijskim odvodom

Koji dio je potrebno servisirati?

Septički tenk

Kojeg kapaciteta je septički tank?

Od 1000 - 5000 l

Kada ste zadnji put radili servis?

Prije 1 - 2 godine

Koliko dugo ovaj problem postoji?

Odnedavno

Da li ćete Vi obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Da, ali potrebna mi je pomoć stručnjaka

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno