Popravak i servis klima uređaja

Datum objave

24.12.2019 20:48

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Dobar dan. Zanima me da li radite sa toplotnim pumpama

Koju vrstu problema imate?

Ostalo:

Koju vrstu klima uređaja posjedujete?

Kanalnu

Koliko dugo postoji problem?

Ostalo:

Da li ste u mogućnosti obezbijediti potreban materijal i zamjenske dijelove?

Da, uz pomoć stručnjaka

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Kuća

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je