Usluge lektora

Datum objave

26.11.2016 07:01

Šta je potrebno lektorisati?

Knjiga,

Koliko stranica je potrebno lektorisati?

50 - 100

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno