Usluga masaže

Datum objave

04.01.2020 10:31

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Da povećam fleksibilnost, Oslobađanje od boli,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih godinu dana,

Koliko dugo želite da traje masaža?

30 minuta,

Imate dodati još neke informacije?

,