Grafički dizajn

Datum objave

14.01.2020 13:30

Za šta Vam je potreban dizajn?

Ostalo: animirani kratki video,

Molimo opišite dizajn koji je potreban malo detaljnije

Potreban animirani kratki video za prezentaciju aplikacije

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno