Škola Dj-inga

Datum objave

16.01.2020 23:33

Koju vrstu Dj-inga želite učiti?

Klasični,

Koji nivo želite pohađati?

A1 osnovni

Imate li prethodnog iskustva?

Ne

Koliko godina imate?

15 - 18 godina

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana