Usluga pisanja

Datum objave

30.01.2020 17:19

Vrsta usluge koja Vam je potrebna

Ostalo: Ispit,

Koliko stranica je potrebno napisati?

1 - 2 stranice

Za koji sektor je potrebna ova usluga?

Ostalo: Ispit,

Koliko često će Vam biti potrebna ova usluga?

Samo jednom

Molimo opišite Vaš projekat detaljnije

Potreban neko da uradi zadatke koje uslikam

Kada Vam treba odabrana usluga?

03-02-2020