Časovi iz engleskog jezika

Datum objave

03.02.2020 10:28

Starosna dob

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja engleskog jezika?

Osnovno znanje

Starosna dob

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja engleskog jezika?

Osnovno znanje

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Srijeda,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 12 - 15 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u domu osobe koja ih pruža,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana