Izrada stepenica

Datum objave

03.02.2020 19:32

Da li su u pitanju unutrašnje ili vanjske stepenice?

Unutrašnje stepenice,

Od kojeg materijala želite izraditi stepenice?

Drvo,

Na koliko etaža želite postaviti stepenice?

Na jednu etažu

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijedti sav potreban materijal i dijelove

Da li želite dodatnu uslugu?

Farbanje stepenica,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana