Zidarske usluge

Datum objave

15.02.2020 12:04

Koja vrsta završnog rada Vam je potrebna?

Malterisanje,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Zidanje,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

Vrsta objekta

Ostalo: Kuhinjska vrata da se izvade i prostor treba da se zazida. Kasnihe po mogucnosti da se fino omalterise.,

Na čemu je potreban rad?

Zidovi, Ostalo: Zidanje mjesta gdje su bila vrata,

Molimo opišite detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Vrata izmedju kuhinje i hodnika da se izvade i novo nastali prostor da se zazida i fino omalterise.,