Procjena vrijednosti umjetnina

Datum objave

16.02.2020 23:40

Za koju vrstu umjetničkog djela je potrebna procjena?

Slika,

Za koliko predmeta je potrebna procjena?

3

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno