Održavanje i podrška mrežnih sistema

Datum objave

18.02.2020 16:25

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Server administracija,

Za koji uređaj je potrebna mrežna podrška / instalacija?

Server,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno mi je na moj Windows Server 2016 omoguciti wordpress stranicu i povezati je sa domenom koju sam kupio.