Izrada izvještaja u Excel-u

Datum objave

26.11.2016 13:45

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada predračuna sa bazom podataka, Obračun podataka sa izvještajima, Kreiranje finansijskog izvještaja, Ostalo: dnevni marketing budžet,

Koliko izvještaja Vam je potrebno?

4

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana