Časovi pjevanja

Datum objave

23.02.2020 20:29

Imate li prethodnog iskustva?

Više od 3 godine

Znate li čitati notni sistem?

Da

Koliko imate godina?

10 - 15 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Četvrtak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je