Servis i održavanje septičkih jama

Datum objave

25.02.2020 08:20

Koliko osoba ima u Vašem domaćinstvu?

2

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pražnjenje tenka

Koju vrstu problema imate?

Ne postoji problem, potreban je samo redovni servis

Vrsta septičke jame

Septička jama sa tenkom

Koji dio je potrebno servisirati?

Septički tenk

Kojeg kapaciteta je septički tank?

Od 1000 - 5000 l

Kada ste zadnji put radili servis?

Prije manje od godinu dana

Koliko dugo ovaj problem postoji?

Ne postoji problem, potrebno je samo redovno održavanje

Da li ćete Vi obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Ne, potrebno je da stručnjak obezbijedi sve što je potrebno

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je