Prijevoz putnika

Datum objave

25.02.2020 11:37

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Privatne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u oba pravca

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

Više od 7

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

Najmanje 7 sati

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Minibus

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prijevoz, datum i vrijeme

Sarajevo- Banja Luka, 29.02 12sati

Molimo upišite lokaciju/e na koju Vam je potreban prijevoz

Sarajevo - banja luka

Ukoliko Vam je potreban povratak molimo upišite datum i vrijeme, te lokaciju

29.02 18:15

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

Nema potrebe

Kada Vam treba odabrana usluga?

29-02-2020