Usluga pisanja

Datum objave

25.02.2020 19:35

Vrsta usluge koja Vam je potrebna

Pisanje stručnih radova,

Koliko stranica je potrebno napisati?

Više od 10 stranica

Za koji sektor je potrebna ova usluga?

Ostalo: Novinarstvo,

Koliko često će Vam biti potrebna ova usluga?

Samo jednom

Molimo opišite Vaš projekat detaljnije

Magistarski rad na temu "Novi mediji i novo drustvo"

Kada Vam treba odabrana usluga?

10-05-2020