Stolarski radovi

Datum objave

01.03.2020 14:48

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada,

Imate dodati još neke informacije?

Izrada police za knjige, po nacrtu,

Na kojem predmetu je potreban rad?

Police,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi potreban materijal i dijelove,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,