Časovi iz turskog jezika

Datum objave

02.03.2020 20:17

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koliko imate godina?

15 - 18 godina,

Kada vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana,

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja turskog jezika?

Osnovno znanje,

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Srijeda, Petak,

Na koji način želite pohađati časove?

Preko Skype-a,