Izgradnja novog objekta

Datum objave

02.03.2020 22:47

Koju vrstu objekta želite graditi?

Ostalo: Ponovno objekat zatvorena tarasa

Postoji li plan / nacrt budućeg objekta?

Ne postoji nacrt budućeg objekta

Da li ste već dobili potrebne dozvole?

Dozvola nije potrebna

Koja je približna kvadratura objekta kojeg planirate graditi?

Ispod 50 m2

Na koliko etaža će biti objekat?

Na jednu etažu

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana