Prijevoz putnika

Datum objave

03.03.2020 23:23

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Privatne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u jednom pravcu

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

Manje od 5 putnika

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

10.03.2020. Od 9:45h

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Automobil

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prijevoz, datum i vrijeme

Tuzla (tacna adresa jos nije poznata), 10.03.2020., u 9:45h

Molimo upišite lokaciju/e na koju Vam je potreban prijevoz

Ilidza, Hrasnicka cesta 3a

Ukoliko Vam je potreban povratak molimo upišite datum i vrijeme, te lokaciju

Nije potreban povratak

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

Ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

10-03-2020

Imate li dodati još neke informacije?

Tacna adresa ce biti poznata naknadno. Potrebno nam je da u Sarajevo, tj na Ilidzu stignemo do 13h