Proširenje prostorija

Datum objave

05.03.2020 21:27

Veličina prostorije koju želite proširiti

Od 16 - 20 m2

Koliko prostorija želite proširiti?

2

Da li posjedujete plan za proširenje?

Imam plan, potrebna je samo realizacija

Koja vrsta proširenja je u pitanju?

Ostalo:

Na kojem spratu se nalazi prostorija?

Na prizemlju

Koliko zidova želite pomjeriti?

3

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Kuća

Da li želite telefonski poziv ili sastanak sa izvođačem radova?

Telefonski poziv

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno prosiriti objekat u sklopu kuce i izliti plocu