Čišćenje stana/kuće

Datum objave

07.03.2020 15:27

Da li ćete Vi obezbijediti opremu i potrošni materijal?

Da, ja ću obezbijediti opremu i potrošni materijal,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Koliko prostorija je potrebno očistiti?

Ostalo: 6,

Koliko često Vam je potrebna usluga?

Jednom sedmično,

Broj kupatila koje je potrebno očistiti

2,

Koliku kvadraturu je otprilike potrebno očistiti?

Ostalo: 200,

Dodatne informacije za osobu koja vrši čišćenje

Ostalo: Kompletno čišćenje,

Imate dodati još neke informacije?

,