Škola glume

Datum objave

11.03.2020 21:19

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Koliko imate godina?

14 - 17 godina

Zbog čega želite pohađati časove glume?

Da razvijem hobby, Da nastavim sa profesionalnim razvojem,

Koje vještine želite naučiti / poboljšati?

Dikciju i izgovor, Poboljšati vokalno izražavanje, Razviti posebne akcente, Razviti posebne dijalekte,

Koliko često želite pohađati školu glume?

Po preporuci učitelja

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

Po preporuci učitelja

Kojim danima želite pohađati školu glume?

Ponedjeljak, Petak, Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati školu glume?

Između 15 i 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je