Ugradnja septičke jame

Datum objave

12.03.2020 16:01

Koju vrstu septičke jame želite ugraditi?

Septička jama sa tankom

Koliki kapacitet septička jama treba da ima?

Od 1000 - 5000 l

Koliko osoba ima u Vašem domaćinstvu?

Više od 4

Kada Vam je potrebna ugradnja?

Što je prije moguće

Postoji li lokacija i instalacije za septičku jamu?

Postoji lokacija ali potrebno je uraditi instalacije

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Pozdrav Moj kontakt telefon 061133906