Liftovi - ugradnja i servis

Datum objave

03.04.2020 15:00

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak / servis,

Vrsta lifta

Električni lift (sa mašinskom prostorijom ili bez mašinske prostorije)

Molimo opišite malo detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Postovanje.Radi se o lifti v64 .gubi kontakt na komandi

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je