Popravak prekidača i utičnica

Datum objave

03.04.2020 19:49

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Zamjena maski,

Koliko utičnica ili prekidača je potrebno popraviti?

1

Od kada postoji ovaj problem?

Ne postoji problem, potrebno je samo maske promjeniti

Gdje se nalaze utičnice i prekidači?

Prostorije gdje ne postoji pristup vodi ( dnevni boravak, spavaća soba)

Gdje se nalazi kutija sa osiguračima

Hodnik

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da električar obezbijedi materija i dijelove

Vrsta objekta

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je