Kompjuterska dijagnostika vozila

Datum objave

26.11.2016 17:38

Molimo upišite model i godište Vašeg vozila

Golf 4 2000

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Kompletna dijagnostika

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Pokaziva greske na kod 00812