Postavljanje prekidača i utičnica

Datum objave

05.04.2020 21:11

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambena zgrada,

Koliko prekidača je potrebno postaviti?

2,

Koliko utičnica je potrebno postaviti?

1,

Gdje se nalazi kutija sa osiguračima?

Podrum,

Da li ćete Vi obezbijediti potrebne dijelove i materijal?

Da, ja ću obezbijediti dijelove i materijal,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Imate dodati još neke informacije?

,

U kojim prostorijama je potrebno postaviti prekidače ili utičnice?

Prostorije sa pristupom vodi (kuhinja, kupatilo),

Da li na mjestu nove instalacije postoji priključak?

Da,

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Instalacija,