Odvoz otpada

Datum objave

12.04.2020 11:17

Za koju vrstu otpada Vam je potreban odvoz?

Stari namještaj/bijela tehnika,

Za koliko vreća otpada je potreban odvoz?

20

Da li je potrebno i iznošenje otpada ili samo odvoz?

Potrebno je iznošenje i odvoz otpada

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana