Lakiranje prozora i vrata

Datum objave

18.04.2020 15:26

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Imate dodati još neke informacije?

Potrebno takođe postaviti novo staklo na jednim vratima.,

Šta je potrebno lakirati?

Vrata,

Koliko prozora ili vrata je potrebno lakirati

Ostalo: 6,