Postavljanje frižidera i rashladnih vitrina

Datum objave

22.04.2020 10:20

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Postavljanje frižidera

Koja vrsta frižidera / rashladne vitrine je u pitanju?

Ugradbeni frižider

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno