Dresura pasa

Datum objave

24.04.2020 22:35

Koje je rase Vaš pas?

Ostalo: Cane cors

Koja je starosna dob Vašeg psa?

Manje od 1 godine

Koju vrstu osnovne dresure psa želite?

Dolazak psa na komandu, Hodanje uz nogu, sjedanje, Čuvanje mjesta, Opoziv na sjedi i lezi, Ne uzimanje hrane (otpadaka) sa ulice, Ostalo: ,

Da li želite složeniju dresuru psa?

Da, želim da pas ide na izložbu, Da, želim školovanje za psa čuvara,

Koji od sljedećih dana Vam odgovaraju za dresuru?

Petak, Subota, Nedjelja,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno