Izrada suncobrana i tendi

Datum objave

28.04.2020 11:26

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada tende,

Za koju svrhu Vam je potrebna usluga?

Za privatne svrhe

Koliko suncobrana/tendi Vam je potrebno?

1

Molimo opišite detalje usluge (npr. boja, dimenzije i sl.)

2*3 nismo razmišljali o boji ..

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je