Servis i održavanje septičkih jama

Datum objave

04.05.2020 13:57

Koliko osoba ima u Vašem domaćinstvu?

2

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pražnjenje tenka

Koju vrstu problema imate?

Ostalo: Iscrpiti septicku

Vrsta septičke jame

Septička jama sa kanalizacijskim odvodom

Koji dio je potrebno servisirati?

Septički tenk

Kojeg kapaciteta je septički tank?

Od 10 000 - 15 000 l

Kada ste zadnji put radili servis?

Prije više od 2 godine

Koliko dugo ovaj problem postoji?

Već duži vremenski period

Da li ćete Vi obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Da, obezbijedit ću potrebni materijal i dodatne dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana