Popravak mobitela/tableta

Datum objave

26.11.2016 21:45

Koja vrsta kvara je u pitanju?

Oštećenje uzrokovano vodom, Ostalo: neradi mu wfi,

Za koji uređaj je potreban popravak?

Mobilni telefon, Ostalo: neradi mu wfi,

Vrsta operativnog sistema

Ostalo: huawei 530

Ko je proizvođač uređaja?

Huawei

Molimo upišite tačan model uređaja

huawei 530

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno