Usluga masaže

Datum objave

06.05.2020 19:57

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Ostalo: ,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

Nisam nikada bio/l na masaži

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana