Usluga štampanja

Datum objave

08.05.2020 16:11

Šta Vam je potrebno odštampati?

Ostalo: Maturski rad,

Na kojem formatu papira?

A4(210x297mm)

Molimo upišite koliko komada Vam je potrebno

1

Molimo upišite broj stranica

35

Koja vrsta uveza je potrebna?

Šiveni (tvrdi) uvez

Na kojoj debljini papira je potrebna štampa?

60 gr

Koji kolorit štampe je potreban?

1 boja obostrano

Koja završna obrada je potrebna?

Nisam siguran/na,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana